Insolvenční řízení

Jedná se o soudem řízený proces, kde je předmětem jednání úpadek. Nejprve je podán návrh pro zahájení insolvenčního řízení. Pokračuje oddlužení buď prodejem majetkové podstaty, nebo splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty. Následuje ukončení a to řádné a včas, případně neřádné a neúspěšné. Vše je řízeno přiděleným správcem, jehož cílem je uspokojit věřitele z dlužníkových prostředků.