Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejný seznam všech zapsaných zákonem stanovených údajů o subjektech, které se v České republice nacházejí v insolvenčním řízení. Veden je příslušným rejstříkovým soudem, tedy soudem krajským.