Insolvence

Když se fyzická nebo právnická osoba dostane do insolvence, znamená to, že není schopna dostát svých závazků. Cílem tohoto druhu soudního řízení je vypořádat dluhy, aby byli co nejlépe uspokojeni věřitelé dlužníka. Insolvence tedy pomáhá nejen snížit dluh, ale zároveň částečně uhradit pohledávky věřitelů.