Geometrický plán

Jedná se o technický podklad a zároveň neoddělitelnou součást listin, které jsou nezbytné na provedení zápisu do katastru nemovitých věcí v případě, že je potřeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.