Geometrické určení nemovitosti

Geometrické určení nemovitosti popisuje tvar, rozměr, hranici nemovité věci a katastrálního území. Jedná se závazný údaj katastru nemovitostí.