Fond oprav

Fond oprav je tvořen příspěvky, které se obvykle platí na měsíční bázi, a to vlastníky jednotek příslušného domu. Slouží k úhradám nákladů spojených se správou domu a pozemku. Výše příspěvku do fondu oprav se odvíjí dle výše podílu na společných prostorách domu.