Exkluzivita

Exkluzivita představuje výhradní právo o vykonávání určité činnosti pouze jednou osobou (společností). Exkluzivita musí být podložena smlouvou.