Exekuce

Exekuce je způsob řízení, při kterém je nejčastěji cílem vymožení finančních prostředků od dlužníka, aby mohly být uspokojeny pohledávky věřitele. Exekuci může vykonávat pouze oprávněný subjekt (soudní exekutor, soud, finanční úřad, obecní či krajský úřad) na základě platného rozhodnutí. Exekuční řád je vymezen zákonem č. 120/2001 Sb.