Družstevní byt

Družstevní byt je takový byt, který je ve vlastnictví bytového družstva. To znamená, že kupující si nekupuje byt, ale družstevní podíl, na základě kterého se stane členem družstva. Vzniká mu tak pouze právo nájmu. S tím jsou spojeny rovněž závazky a povinnosti vůči družstvu. Družstevní byty bývají oproti bytům v osobním vlastnictví levnější, nicméne je potřeba si hlídat, zda je uhrazena anuita. V případě, že není, cena bytu se o tuto částku navyšuje.