Číslo popisné

Pro každou obec se jedná o jedinečné číslo a přiděleno je po kolaudaci stavby. Zároveň je podmínkou pro zápis do katastru nemovitostí. Číslem popisným se označuje každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od další budovy.