Číslo orientační

Jak už z názvu vyplývá, toto číslo slouží k orientaci domu v ulici. Jedna strana ulice je složena pouze z lichých čísel a druhá strana ulice naopak sudými čísly.