Bytové družstvo

Jedná se o právnickou osobu, která slouží k zajištění potřeb svých členů. A to bez ohledu na konkrétní hospodářskou činnost.