Byt

Byt je místnost nebo soubor místností, které dle rozhodnutí stavebního úřadu splňují svým uspořádáním a vybavením podmínky pro trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny. Zároveň se jedná o oddělenou část domu, která je uzamykatelná.