Budova

Budova je nadzemní stavba, která je spojena se zemí pevnými základy. Uzavřena je obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Musí zahrnovat minimálně jeden prostorově uzavřený samostatný užitkový prostor. To se ovšem netýká hal.