Bonita klienta

Bonita klienta říká, zda bude schopen řádně a včas hradit své závazky. Při posuzování bonity se berou v úvahu příjmy domácnosti a další volné prostředky, kterými disponuje.  A to vzhledem k výši měsíčních splátek klienta za úvěr.