Advokátní úschova

Advokátní úschova slouží jako bezpečný způsob uložení peněz při prodeji nemovitosti. Jinými slovy se používá k větší jistotě, že dojde ke splnění stanovených podmínek. Výhodou je rovněž skutečnost, že advokát musí každou úschovu nahlásit České advokátní komoře - snadno lze dohledat. Zároveň musí být advokát ze zákona pojištěn minimálně na 5 milionů. V případě, že je úschova vyšší, musí se připojistit. Účet advokátní úschovy je také oddělen od majetku advokáta pro případ, že by se dostal do problémů a došlo například k exekuci.